Vydělávejte více s novým e-shopem!

E-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

E-shop, který se vám přizpůsobí!

Zpracování osobních údajů

Souhlas a podmínky zpracování osobních údajů

Odesláním formuláře nebo zaškrtnutím souhlasu souhlasíte, aby Správce a provozovatel webových stránek zpracoval automatizovaně i manuálně vámi vyplněné osobní údaje včetně profilování dle podmínek uvedených v tomto dokumentu.

Kdo je správcem vašich osobních údajů
NetSystems Solution s.r.o.
Praha 8, Libeň, Zenklova 2/37
IČ: 28896416
DIČ: CZ28896416
Email: info@netsystems.cz
dále jen „Správce“.

Zpracovatelská smlouva dle GDPR je součástí obchodních podmínek jako příloha č.1.

 

Definice osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, e-mail, adresa, lokační údaje, IP adresa. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli poskytovat naše služby a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti, a také abychom chránili naše oprávněné zájmy.

V případě, že správci poskytnete své kontaktní údaje - jméno, příjmení, email, telefon a adresu, zpracovává tyto za účelem výkonu obchodní činnosti Správce, spočívající zejména v přímém marketingu sestávajícím ze zpětného kontaktu a vytvoření a zasílání zpětné nabídky správcem.

Udělení souhlasu ke zpracování Vašich kontaktních údajů pro marketingové a obchodní účely je dobrovolné. Tento souhlas zůstává v platnosti do doby, dokud jej neodvoláte.

Zákonný (oprávněný) nárok a účel zpracování

Správce je oprávněn zpracovávat Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy i bez Vašeho souhlasu. Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše identifikační údaje i bez Vašeho souhlasu za účelem splnění své právní povinnosti vyplývající mu z právních předpisů (např. zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, atd.).

Oprávněným zájmem Správce je informovat Vás o novinkách týkajících se správy Vaší smlouvy a nabízet Vám související služby a produkty. Dále pak provádění výzkumu trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

Vaše práva

Dle GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v záhlaví těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává údaje po dobu výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Do doby, než je odvolán souhlas jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby Správce vaše údaje vymaže.

Použití Cookies

Naše webové stránky používají pro svou funkčnosti soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk, obsah košíku a další nastavení. V případě, že máte ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává správce záznamy o Vašem chování na internetových stránkách správce za účelem vylepšení provozu internetových stránek správce a dále za účelem přímého marketingu. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení webového prohlížeče. Zákazem cookies se mohou stát některé funkce webových stránek nedostupnými.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá technická a organizační opatření k maximálnímu zabezpečení vašich osobních dat. K tomuto účelu používá vlastní serverové řešení, SSL zabezpečené spojení a k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby.

Kdo může mít přístup k osobním údajům

K osobním údajům má přístup Správce, jeho zaměstnanci a případně také smluvní dodavatelé služeb. Především se jedná o poskytovatele přepravních a poštovních služeb (Česká pošta, PPL apod.) pro osobní data v rozsahu potřebném pro doručení zásilek. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy a dalších služeb v souvislosti s provozováním webu a zajišťující marketingové služby.

Závěrečné ustanovení

Odesláním internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Souhlas udělujete ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a prohlašujete, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.

 

Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018

ShopSystem výhody

Vyladěný e-shop

Vyladěný e-shop

ShopSystem je nejpropracovanější e-shop systém s funkcemi řešenými do detailů, které oceníte.

Marketingové nástroje

Marketingové nástroje

ShopSystem obsahuje veškeré marketingové nástroje, které jsou aktuálně k dispozici.

Poradenství

Poradenství

Nenabízíme pouze software, ale i know-how, jak vybudovat úspěšný e-shop.

Podpora

Podpora

Samozřejmostí je dnes technická podpora a pravidelný rozvoj aplikace.

Administrace

Administrace

Perfektní administrace umožňující rozsáhlou a rychlou správu e-shopu je to nejdůležitější.

Grafika

Grafika

Na grafiku klademe velký důraz. Nabízíme moderní šablony nebo možnost individuálního vzhledu.

Hosting

Hosting

Vlastní hostingové řešení je zárukou bezpečnosti, stability a vysokého výkonu.

Novinky & články

Nové tlačítko ODESLAT objednávku

02.01.2023

Reagovali jsme na legislativní požadavek na úpravu tlačítek při potvrzování objednávky.

více


Připravujeme nove legislativní úpravy

01.12.2022

V souvislosti s nařízením EU o slevových akcích

více


Ochrana formulářů Google reCAPTCHA v3

18.08.2022

Přidali jsme možnost nového způsobu ochrany formulářů proti robotů pomocí nástroje Google reCAPTCHA.

více


Nastavení Cookies lišty

01.01.2022

Nové podmínky a možnosti od 1.1.2022

více


Režim OSS (One stop shop)

29.06.2021

Rozšířili jsme e-shop systém o možnost využívat daňový režim OSS pro rozdílné sazby DPH při zasílání zboží do zahraničí.

více


všechny články

Souhlas s použitím souborů cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Další informace
Souhlasím s použitím všech souborů cookies.
Odmítnout, využívat pouze technické cookies.