Vydělávejte více s novým e-shopem!

E-shop systém pro internetové obchodování bez kompromisů.

E-shop, který se vám přizpůsobí!

Zpracování osobních údajů

Souhlas a podmínky zpracování osobních údajů

Odesláním formuláře nebo zaškrtnutím souhlasu souhlasíte, aby Správce a provozovatel webových stránek zpracoval automatizovaně i manuálně vámi vyplněné osobní údaje včetně profilování dle podmínek uvedených v tomto dokumentu.

Kdo je správcem vašich osobních údajů
NetSystems Solution s.r.o.
Praha 8, Libeň, Zenklova 2/37
IČ: 28896416
DIČ: CZ28896416
Email: info@netsystems.cz
dále jen „Správce“.

Zpracovatelská smlouva dle GDPR je součástí obchodních podmínek jako příloha č.1.

 

Definice osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, e-mail, adresa, lokační údaje, IP adresa. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli poskytovat naše služby a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti, a také abychom chránili naše oprávněné zájmy.

V případě, že správci poskytnete své kontaktní údaje - jméno, příjmení, email, telefon a adresu, zpracovává tyto za účelem výkonu obchodní činnosti Správce, spočívající zejména v přímém marketingu sestávajícím ze zpětného kontaktu a vytvoření a zasílání zpětné nabídky správcem.

Udělení souhlasu ke zpracování Vašich kontaktních údajů pro marketingové a obchodní účely je dobrovolné. Tento souhlas zůstává v platnosti do doby, dokud jej neodvoláte.

Zákonný (oprávněný) nárok a účel zpracování

Správce je oprávněn zpracovávat Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy i bez Vašeho souhlasu. Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše identifikační údaje i bez Vašeho souhlasu za účelem splnění své právní povinnosti vyplývající mu z právních předpisů (např. zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, atd.).

Oprávněným zájmem Správce je informovat Vás o novinkách týkajících se správy Vaší smlouvy a nabízet Vám související služby a produkty. Dále pak provádění výzkumu trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

Vaše práva

Dle GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v záhlaví těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává údaje po dobu výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Do doby, než je odvolán souhlas jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby Správce vaše údaje vymaže.

Použití Cookies

Naše webové stránky používají pro svou funkčnosti soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk, obsah košíku a další nastavení. V případě, že máte ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává správce záznamy o Vašem chování na internetových stránkách správce za účelem vylepšení provozu internetových stránek správce a dále za účelem přímého marketingu. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení webového prohlížeče. Zákazem cookies se mohou stát některé funkce webových stránek nedostupnými.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá technická a organizační opatření k maximálnímu zabezpečení vašich osobních dat. K tomuto účelu používá vlastní serverové řešení, SSL zabezpečené spojení a k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby.

Kdo může mít přístup k osobním údajům

K osobním údajům má přístup Správce, jeho zaměstnanci a případně také smluvní dodavatelé služeb. Především se jedná o poskytovatele přepravních a poštovních služeb (Česká pošta, PPL apod.) pro osobní data v rozsahu potřebném pro doručení zásilek. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy a dalších služeb v souvislosti s provozováním webu a zajišťující marketingové služby.

Závěrečné ustanovení

Odesláním internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Souhlas udělujete ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a prohlašujete, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.

 

Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018

ShopSystem výhody

Vyladěný e-shop

Vyladěný e-shop

ShopSystem je nejpropracovanější e-shop systém s funkcemi řešenými do detailů, které oceníte.

Marketingové nástroje

Marketingové nástroje

ShopSystem obsahuje veškeré marketingové nástroje, které jsou aktuálně k dispozici.

Poradenství

Poradenství

Nenabízíme pouze software, ale i know-how, jak vybudovat úspěšný e-shop.

Podpora

Podpora

Samozřejmostí je dnes technická podpora a pravidelný rozvoj aplikace.

Administrace

Administrace

Perfektní administrace umožňující rozsáhlou a rychlou správu e-shopu je to nejdůležitější.

Grafika

Grafika

Na grafiku klademe velký důraz. Nabízíme moderní šablony nebo možnost individuálního vzhledu.

Hosting

Hosting

Vlastní hostingové řešení je zárukou bezpečnosti, stability a vysokého výkonu.

Novinky & články

5 Efektivních tipů pro zlepšení konverzí z mobilních telefonů

16.05.2019

Internetovému světu stále více vládnou mobilní telefony. V současnosti je více než 52 % přístupů na internet uskutečněna z chytrých telefonů...

více


Dubnová várka vylepšení

30.04.2019

Postupně jsme sbírali vaše praktické požadavky a spoustu z nich jsme nyní realizovali.

více


Nové zobrazení variant (skupin) produktů

02.04.2019

Automatická změna zobrazení variant - skupin produktů při počtu nad 5 produktů.

více


Naposledy navštívené produkty

20.03.2019

Zobrazení produktů, které si zákazník naposledy prohlížel. Funkce sbírá údaje o naposledy otevřených detailech produktů a každému uživateli je ukládá.

více


Únorové updaty

28.02.2019

Import a export skupin produktů. Vložení dynamických sledovacích kódů pro seznam produktů. Možnost vlastní úpravy stylů CSS

více


všechny články

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace V pořádku